Informační zdroje pro přírodní vědy: Jsou přírodovědci vybíraví? [poster/příspěvek]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Květa Langhammerová, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
 
Plný text (PDF)
 
Abstrakt: Vývoj informačních potřeb v jednotlivých oborech přírodních věd. Jejich realizace v konsorciích za podpory programu LI MŠMT. Statistiky využívání databází z pohledu jednotlivých informačních zdrojů, jejich tematických skupin, typů databází a účastníků konsorcií. Elektronické konference pro operativní přenos informací mezi účastníky. Perspektivy spolupráce mezi příbuznými konsorcii.
 
O autoru: Absolventka VŠCHT v Praze (1965), od r. 1974 profesní zaměření na vědeckotechnické informace (ÚVTEI, MCVTI Moskva, IMADOS, UCHP AV ČR). Aspirantura ve VINITI (Moskva), specializace automatizované informační systémy (1986). V souvislosti s touto činností 72 článků, skript, přednášek, kapitol ve sbornících, výuka v kurzech ap. V posledních letech to jsou především datové soubory, elektronické formuláře, manuály a www stránky. V současné době systémová knihovnice (Aleph) a vedoucí střediska vědeckých informací Přírodovědecké fakulty UK, řešitelka a spoluřešitelka řady grantů FRVŠ, LI MŠMT.
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio