Program informační výchovy vědecky pracujících studentů Lékařské fakulty UP v Olomouci ? 6 let zkušeností [poster]

Sekce: Postery a/nebo další publikace ve sborníku
 
Autor: Radim Líčeník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Spoluautoři: Č. Číhalík, V. Gloger, P. Jindra, T. Kuhn, V. Mihál, M. Pecůchová, V. Procházka, J. Strojil, K. Růžičková, J. Vodička, J. Potomková, Lékařská fakulta Univerzity Palacké 
 
 
Abstrakt: studenti: Radim Líčeník Jan Strojil, Petr Jindra, Marie Pecůchová, Katherine Růžičková
diseminátoři: Vít Procházka, Tomáš Kuhn, Jan Vodička, Vít Gloger
educators: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Čestmír Číhalík

Sekce pro vědu a výzkum Spolku mediků organizuje od roku 1998 vzdělávací kurzy pro studenty zapojené do vědecké činnosti.

Cílem programu je poskytnout studentům možnost získat takové znalosti a dovednosti, aby se mohli stát rovnocennými členy vědeckovýzkumných týmů.

Program byl v akademickém roce 2002/2003 zařazen do kurikula jako předmět kategorie C.

Program je sestaven podle kroků výzkumného procesu:

  1. PROJEKT
  2. INFORMACE
  3. METODIKA
  4. SBĚR DAT
  5. ZPRACOVÁNÍ DAT
  6. PREZENTACE
Stěžejní část našich kurzů tvoří výuka informačních technologií. Nabízíme dva kurzy:
  1. Internetové vyhledávací služby
  2. Informační architektura webovských dokumentů
Výuku zajišťují odborní pracovníci Informačního centra LF UP. Podklady jsou dostupné na našich webových stránkách.

Po šestiletém fungování hodnotíme význam a užitečnost programu pro studenty, lékaře a jejich učitele.

 
O autoru: 1994 - dosud student LF UP v Olomouci
1999-2001- student Fakulty sociálních studií MU Brno
2001 - dosud vedoucí sekce pro medicínské vzdělávání Spolku mediků LF UP
Odborné zájmy: vnitřní lékařství, urgentní medicína, intenzívní péče, informační technologie ve zdravotnictví, evidence-based medicine
 

Další příspěvky v této sekci:

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio