PROGRAM SEKCE
 

Přechod od klasických k elektronickým médiím: možnosti koexistence a hranice využívání

28.5.2003
13:30 - 17:00

Nová aula

Koordinátor sekce: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha

Co se skrývá pod pojmem e-book? Co s sebou přináší přechod knihoven a informačních pracovišt z tištěných na elektronická média? Jaké jsou uživatelské zkušenosti s elektronickými knihami a časopisy a jaké služby nabízejí vydavatelství, která je uvádějí na trh? Publikovat “elektronicky“ či klasicky?

Elektronické dodávání výukových materiálů

Robert Ingram-Smith, ProQuest Information and Learning; Velká Británie

Kluwer Online - nezbytný prostředek podpory výzkumu

Alan Harris, Kluwer Academic Publishers; Holandsko

PEC = Portál Elektronických Časopisů

Marie Paráková, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova v Praze
Spoluautoři: Petr Boldiš, postgraduální student Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

O krok napřed se ScienceDirect

Annemarie Koot, Elsevier Science ; Holandsko

14:50 - 15:15 Přestávka na kávu

Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací

Eva Bratková, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova v Praze

Elektronický archív akademických prací na ESF MU

Jiří Poláček, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací: východiska pro další řešení

Martin Svoboda, Státní technická knihovna
Spoluautoři: Jan Bayer, Státní technická knihovna

E-články: slepá ulička publikačního vývoje? Komu to vadí? Komu to prospívá?

Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Akademické informační portály

Kerstin Zimmermann, ftw. (Telecommunications Research Centre Vienna); Rakousko

CABI Publishing: Služby aplikovanému výzkumu v oblasti přírodních věd

Chris Ison, CABI Publishing; Velká Británie

Zpět na program konference

 

AiP logo Copyright © 2002-2003 Albertina icome Praha s.r.o.
INFORUM® a IN® jsou registrované ochranné známky. 
Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno 30.07.2003

Grafický design 
Logo STUDIO aha!

Zpracování datDigital Art Studio