Elektronický sborník

 

Jednotlivé příspěvky jsou zde uvedeny abecedně podle jmen autorů (odkazy na texty přednášek v pořadí podle jednotlivých sekcí naleznete v programu).

Andrejčíková Nadežda: Rapid Library - brána do světa informací

Antl Ladislav: Elektronická ochrana knihovních fondů DIALOC-LIBRARY

Armstrong Lindsay: Evropská unie a Internet

Bartl Zdeněk: Databáze autorit na ČNB na CD-ROM

Berka Petr: Inteligentní vyhledávání na Internetu - systém VŠEVĚD

Binder Martin: Řešení firmy PC DOCS/Fulcrum pro integrované znalostní řízení

Boháček Martin: Aktuální otázky elektronického copyrightu ve vztahu ke knihovnám

Bouzková Helena: Úloha Národní lékařské knihovny v Praze v oblasti lékařských informací

Cenkl Přemysl: Informační potřeby firem a institucí

Cernichiari Andrea: Plné texty s přidanou hodnotou: použití rejstříků a abstraktů Wilson k výběru plných textů

Cernichiari Andrea: Vyhledávání vědecko-technické periodické literatury pomocí WilsonWeb - více než jen tabulka s obsahem

Crosbie Heather: Q-Series - knihovnický systém pro 3. tisíciletí

Čadilová Kateřina: Informační centrum Evropské unie v Praze se představuje

Dologová Mária: Informační specialista, uživatel a učící se organizace

Drdulová Alena: Uplatnění informačních technologií v ošetřovatelství

Empringham Linda: Přístup k vědeckotechnickým databázím prostřednictvím Ovidu

Empringham Linda: Klinické informační produkty Ovid Technologies

Haavisto Tuula: Vývoj legislativy v autorském právu v Evropě

Herzová Jana: Komplexní rešeršní činnost v Národní lékařské knihovně v Praze . bibliografické a plnotextové zdroje, library holdings

Hudson Grace: Evropské právo na internetu

Karen Vladimír: Konzorciální nákupy - cesta pro naše knihovny do 21. století

Kimlička Štefan: Projektový management - cesta k úspěšné automatizaci knihoven

Klimesch Reiner: Medicínská a farmaceutická kolekce firmy SilverPlatter

Kocourek Pavel: RELIEF - znalostní sbírkový systém

Kocourek Pavel: Transformace informací ve znalosti - Excalibur Retrieval Ware

Krcho Peter: Evidence-based medicine a využití moderních informačních technologií v lékařské praxi

Kubálek Tomáš: Využití informačních zdrojů pro finanční analýzu podniků a odvětví

Kudláček Rostislav: Internet a informace ve farmacii

Lane Nicki: Propojení legislativy Evropské unie s precedenčním právem

Lesenková Eva: Evropský systém spolupráce lékařských a zdravotnických knihoven

Marvanová Eva: Zpřístupnění katalogu Ústřední knihovny Slezské univerzity v rámci národního souborného katalogu CASLIN

Mazačová Milena: Průvodce serverem EUROPA

Mísařová Věra: Internetová služba výzkumu v Evropské unii

Mottl Jan: Co nového v AiP?

Oppenheim Charles: Knowledge Management a jeho význam pro informační profesionály

Palivec Jiří: Informační systém aproximace práva

Papík Richard: Role Internetu ve strategickém marketingu

Peterka Jiří: Informační ekologie

Psohlavec Stanislav: Co nového v AiP?

Půlpán Jaroslav: Enterprise Miner - řešení dolování dat v reálném podnikovém prostředí

Rauch Jan: Praktické získávání znalostí z rozsáhlých databází

Saunders Elisabeth: Plnotextové a obrazové zdroje ve vědecko-technické a medicínské oblasti - ProQuest Direct od UMI

Saunders Elisabeth: Plnotextové a obrazové zdroje obchodních a manažerských informací - ProQuest Direct od UMI

Srpová Jitka: Využití informačních zdrojů pro finanční analýzu podniků a odvětví

Stejskal Libor: Projekt MEDLIN a konzorciální licence pro přístup k databázím Ovid v centru MEDICON

Svoboda Martin: Knihovny příštího milénia

Šilha Jiří: Clavius - knihovní systém pro nové tisíciletí

Šilhánek Jaroslav, Zetková Ludmila: Konsorcium českých vysokých škol pro společné sdílení rozsáhlé báze dat chemických struktur

Šilhánek Jaroslav: Některé aspekty problematiky „copyrightu“ v oblasti odborných a vědeckých informací

Špirudová Lenka: Uplatnění informačních technologií v ošetřovatelství

Štefan Petr: Katalogizace v Kp-systému s využítím České národní bibliografie

Thompson John: Medicínská a farmaceutická kolekce firmy SilverPlatter

Tragauer Oliver: Informační technologie založená na webu - Ultra*Net(tm) 2000

Trunec Václav: Katalogizace v Kp-systému s využítím České národní bibliografie

Turner Nick: Přístup k informacím "na míru" - ProQuest SiteBuilder od UMI

Válek Libor: Elektronické informační zdroje pro ekonomická studia

Vejlupek Tomáš: Informační rafinérie TOVEK

Vejvalka Jan: Telemedicína: přehled zahraničních zkušeností

Veselý Vlastimil: Informační management v éře Internetu

Vlasák Rudolf: Nová paradigmata knihovnictví

Vogt Sjoerd: EmptyNets - už přicházíme!

Vogt Sjoerd: Přeměna dat v informace a ve znalosti

Vogt Sjoerd: Snaha o "řízení a kontrolu bez komitétů"

Voženílek Vít: Dostupnost prostorových dat pro modelování v geo-vědách

Vymětal Jan: Současné informační prostředí. Informační exploze a některá kriteria získávání informací.

Zetková Ludmila, Šilhánek Jaroslav: Konsorcium českých vysokých škol pro společné sdílení rozsáhlé báze dat chemických strukturních a faktografických informací


(c) 1999 Albertina icome Praha s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum poslední aktualizace: 1.6.2000