Definitivní program

(odkazy na jednotlivé příspěvky v pořadí podle jména autora naleznete ve sborníku)

18. května
10:00 - 11:00 Registrace účastníků
11:00 - 13:00 Společné zasedání - část I. Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR, Praha
Slavnostní zahájení Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.
Knowledge Management a jeho význam pro informační profesionály Charles Oppenheim, Loughborough University, Dept of Information Science, Velká Británie
Informační specialista, uživatel a učící se organizace Mária Dologová, Slovnaft a.s., Slovensko
14:30 - 18:00 Společné zasedání - část II. Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR, Praha
Současné informační prostředí. Informační exploze a některá kriteria získávání informací. Jan Vymětal, Deza a.s., Valašské Meziříčí
Konzorciální nákupy - cesta pro naše knihovny do 21. století Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha
Projekt MEDLIN a konzorciální licence pro přístup k databázím Ovid v centru MEDICON Libor Stejskal, IKEM, Praha
"EmptyNets" - už přicházíme! Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie
16:00 - 16:30 Přestávka
Co nového v AiP? Stanislav Psohlavec - Jan Mottl, Albertina icome Praha s.r.o., Beroun
Diskusní fórum - Na prahu informační společnosti: Informace pro člověka nebo proti němu? moderátor: Michal Růžička, Týden
účastníci:
Jan Jirák, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Milan Mareš, Ústav teorie informací AV ČR
Miroslava Matoušová, Ministerstvo vnitra ČR
Jiří Peterka, nezávislý publicista a konzultant
Martin Svoboda, Státní technická knihovna
Jan Truneček, Vysoká škola ekonomická
19:00 - 21:30
Infomejdan 99 - recepce v Klementinu
spolupořadatelem večera je Národní knihovna ČR
Ceny Inforum 99 a Studentská soutěž Inforum 99 - vyhlášení výsledků Organizační výbor Inforum 99
19.5. dopoledne
8:30 - 12:30 Trendy a technologie Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online, Praha
Sál A Knihovny příštího milénia Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha
Informační ekologie Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista, Praha
Snaha o "řízení a kontrolu bez komitétů" Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie
10:10 - 10:40 Přestávka
Přístup k informacím "na míru" - ProQuest SiteBuilder od UMI Nick Turner, UMI, Velká Británie
Plné texty s přidanou hodnotou: použití rejstříků a abstraktů Wilson k výběru plných textů Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company, USA
Informační technologie založená na webu - Ultra*Net(tm) 2000 Oliver Tragauer, R+R Messtechnik, Rakousko
Informační management v éře Internetu Vlastimil Veselý, Information Management Forum, Vysoké učení technické, Brno
8:30 - 12:00 Biomedicínské a farmaceutické informace Jarmila Potomková, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Sál B Úloha Národní lékařské knihovny v Praze v oblasti lékařských informací: současný stav a perspektivy Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha
Komplexní rešeršní činnost v Národní lékařské knihovně v Praze . bibliografické a plnotextové zdroje, library holdings Jana Herzová, Národní lékařská knihovna, Praha
"Evidence-based medicine" a využití moderních informačních technologií v lékařské praxi Peter Krcho, Fakultná nemocnica Košice, Slovensko
Telemedicína: přehled zahraničních zkušeností Jan Vejvalka, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
9:40 - 10:10 Přestávka
Klinické informační produkty Ovid Technologies Linda Empringham, Ovid Technologies, Nizozemsko
Internet a informace ve farmacii Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
Medicínská a farmaceutická kolekce firmy SilverPlatter John Thompson, SilverPlatter Information, Německo
Uplatnění informačních technologií v ošetřovatelství
Alena Drdulová, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno
Lenka Špirudová, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Evropský systém spolupráce lékařských a zdravotnických knihoven Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
19.5. odpoledne
13:30 - 17:00 Informace o Evropské unii Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko, Univerzita Karlova
Sál A Evropská unie a Internet Lindsay Armstrong, Evropská komise, Generální ředitelství pro informace, komunikaci, kulturu a audiovizuální prostředky
Průvodce serverem EUROPA Milena Mazačová, Evropské dokumentační středisko, Univerzita Karlova, Praha
Evropské právo na internetu Grace Hudson, Evropské dokumentační středisko, University of Bradford, Velká Británie
Internetová služba výzkumu v Evropské unii Věra Mísařová, Evropské dokumentační středisko, Univerzita Karlova, Praha
15:30 - 16:00 Přestávka
Informační systém aproximace práva Jiří Palivec, Úřad vlády ČR, Odbor kompatibility s právem ES, Praha
Informační centrum Evropské unie v Praze se představuje Kateřina Čadilová, Informační centrum Evropské unie, Praha
Propojení legislativy Evropské unie s precedenčním právem Nicki Lane, Context, Velká Británie
13:00 - 17:00 Přírodní vědy a technika Svatopluk Rieger, Informační centrum Univerzity Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc
Sál B Dostupnost prostorových dat pro modelování v geo-vědách Vít Voženílek, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
Unikátní portfolio vědecko-technických databází firmy SilverPlatter Reiner Klimesch, SilverPlatter Information, Německo
Vyhledávání vědecko-technické periodické literatury pomocí WilsonWeb - více než jen tabulka s obsahem Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company, USA
14:30 - 15:00 Přestávka
Konsorcium českých vysokých škol pro společné sdílení rozsáhlé báze dat chemických strukturních a faktografických informací Jaroslav Šilhánek - Ludmila Zetková, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Přístup k vědeckotechnickým databázím prostřednictvím Ovidu Linda Empringham, Ovid Technologies, Nizozemsko
Plnotextové a obrazové zdroje ve vědecko-technické a medicínské oblasti - ProQuest Direct od UMI Nick Turner, UMI, Velká Británie
20.5. dopoledne
8:30 - 12:30 Knihovní informační systémy a automatizace knihoven Beáta Sedláčková, Slezská univerzita Opava
Sál A Nová paradigmata knihovnictví Rudolf Vlasák, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova
Projektový management - cesta k úspěšné automatizaci knihoven Štefan Kimlička, Filozofická fakulta univerzity Komenského, Slovensko
Databáze autorit na ČNB na CD-ROM Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha
Q-Series - knihovnický systém pro 3. tisíciletí Heather Crosbie, EOSi, Velká Británie
Rapid Library - brána do světa informací Nadežda Andrejčíková, Comostron Systems s.r.o., Břeclav
Clavius - knihovní systém pro nové tisíciletí Jiří Šilha, LANius s.r.o., Tábor
10:25 - 10:55 Přestávka
Katalogizace v Kp-systému s využítím České národní bibliografie Petr Štefan - Václav Trunec, Kp-sys s.r.o., Sezemice
Elektronická ochrana knihovních fondů DIALOC-LIBRARY Ladislav Antl, AC Systems s.r.o., Praha
RELIEF - znalostní sbírkový systém Pavel Kocourek, INCAD s.r.o., Praha
Zpřístupnění katalogu Ústřední knihovny Slezské univerzity v rámci národního souborného katalogu CASLIN Eva Marvanová, Ústřední knihovna Slezské university, Opava
8:30 - 12:00 Informační zdroje pro podporu obchodu a podnikání Jaroslav Jirásek, České manažerské centrum, Čelákovice
Sál B Role Internetu ve strategickém marketingu Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova
Elektronické informační zdroje pro ekonomická studia Libor Válek, Vysoká škola ekonomická, Praha
Přeměna dat v informace a ve znalosti Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie
10:00 - 10:30 Přestávka
Informační potřeby firem a institucí Přemysl Cenkl, ČTK, Praha
Plnotextové a obrazové zdroje obchodních a manažerských informací - ProQuest Direct od UMI Elisabeth Saunders, UMI, Velká Británie
20.5. odpoledne
13:30 - 17:00 Autorské právo a elektronické informace Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Sál A Vývoj legislativy v autorském právu v Evropě Tuula Haavisto, Central & Eastern European Copyright User Platform, Finsko
Některé aspekty problematiky „copyrightu“ v oblasti odborných a vědeckých informací Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
15:00 - 15:30 Přestávka
Aktuální otázky elektronického copyrightu ve vztahu ke knihovnám Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická, Praha
Debata k návrhu autorského zákona Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická, Praha
Jiří Kordač, Ministerstvo kultury ČR, Praha
Zbyněk Loebl, Central European Advisory Group, Praha
13:00 - 17:00 Exploatace informačních zdrojů Jiří Ivánek, Vysoká škola ekonomická, Praha
Sál B Využití informačních zdrojů pro finanční analýzu podniků a odvětví Tomáš Kubálek - Jitka Srpová, Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, Praha
Praktické získávání znalostí z rozsáhlých databází Jan Rauch, Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Praha
14:30 - 15:00 Přestávka
Enterprise Miner - řešení dolování dat v reálném podnikovém prostředí Jaroslav Půlpán, SAS Institute, Praha
Transformace informací ve znalosti - Excalibur Retrieval Ware Pavel Kocourek, INCAD s.r.o., Praha
Informační rafinérie TOVEK Tomáš Vejlupek, TOVEK, s.r.o., Praha
Řešení firmy PC DOCS/Fulcrum pro integrované znalostní řízení Martin Binder, Exprit s.r.o., Praha
Inteligentní vyhledávání na Internetu - systém VŠEVĚD Petr Berka, Vysoká škola ekonomická, Praha

Doprovodné akce

18. až 20.5.
MINIVÝSTAVA INFORUM 1999 Informační zdroje a automatizace knihoven
Výstava ve foyer Nové auly VŠE - vstup pro odbornou veřejnost zdarma. Otevřeno v průběhu konference.
19. a 20.5.
PROHLÍDKA KNIHOVNY VŠE
Pro zájemce sraz 19. a 20.5. vždy v 8:00 a ve 13:00 ve vestibulu knihovny (mezanin Staré budovy)
21.5.
9:00 - 13:00 Workshop: Autorské právo a elektronické informace Tuula Haavisto, Central & Eastern European Copyright User Platform, Finsko
Workshop je určen především pracovníkům zabývajícím se knihovnickou a autorsko-právní legislativou a jejími dopady na praxi informačních institucí. Workshop je pořádán ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Central & Eastern European Copyright User Platform (CECUP) a povede jej přední specialista v této oblasti paní Tuula Haavisto. Kapacita workshopu je již obsazena.
Workshop se koná v zasedací místnosti rektora VŠE

(c) 1999 Albertina icome Praha s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum poslední aktualizace: 1.6.2000