Sborník 2016

INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 24.-25. května 2016 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2016. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

Sborníky z předešlých let


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

Ikaros
ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner