Sborník 2017

INFORUM 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 30.-31. května 2017 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2017. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

Sborníky z předešlých let


Organizátoři


Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální partneři

ITlib
KNIHOVNA - knihovnická revue
Knihovna plus

banner