Sborník 2014

INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-28. května 2014 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2014. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/…/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

Sborníky z předešlých let

Antoš Filip

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz – důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

(Spoluautoři:  Milan Talich, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová a Lubomír Soukup, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. )

Plný text Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Bělohoubková Lenka

Průzkumy informační gramotnosti vysokoškolských studentů - výzva ke spolupráci

(Spoluautoři:  Ilona Trtíková, Ludmila Tichá, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna, Hana Landová, Česká zemědělská univerzita, Studijní a informační centrum)

Poster Prezentace

Dakic Natasa

Výzkum nabídek zaměstnání v digitalizovaném historickém tisku přístupném v rámci Europeanа Newspapers Project

(Spoluautoři:  Aleksandra Trtovac, Vesna Vuksan, University of Belgrade, University Library “Svetozar Markovic”, Belgrade, Serbia )

Plný text Prezentace Foto / Picture

Drozda Jiří

Jak nabízet kvalitní knihovní služby, na které jsou uživatelé zvyklí z velkých knihoven, v malé oborové knihovně s malým rozpočtem a minimálním personálním obsazením

(Spoluautoři:  PhDr. Veronika Synková, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK,v.v.i.), PhDr. Petra Pejšová, Národní technická knihovna Praha)

Prezentace Plný text Foto přednášejícího / Picture

Dvořák Petr

Horčáková Václava

110 let služby české historické obci. Projekt Bibliografie dějin Českých zemí (BDČZ)

(Spoluautoři:  Věra Hanelová, Kristina Rexová, Historický ústav AV ČR, Oddělení historické bibliografie; Marcela Havelková, AECOM, s.r.o. )

Poster Prezentace Foto / Picture

Jablonka Agata

Klajban Michal

Design zpětné vazby: cesta k inovacím a lepším službám

(Spoluautoři:  Julie Haladová, Michal Klajban, Ľudovít Nápoký, Viliam Vateha a David Šmehlík, MU - FF - KISK)

Poster Prezentace Rozhovor s Michalem Klajbanem Foto / Picture

Němečková Lenka

Jak na CrossRef, DOI, CrossCheck, OJS a další?

(Spoluautoři:  Věra Pilecká, Marta Machytková, České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna)

Prezentace Plný text Foto přednášejícího / Picture

Pavlík Jiří

České e-knihy pro knihovny, zkušenosti z Univerzity Karlovy

(Spoluautoři:  PhDr. Květa Hartmanová, Univerzita Karlova v Praze, Knihovna Právnické fakulty)

Plný text Prezentace Foto přednášejícího / Picture

Šťastná Petra

Jak vyhledávat aneb Video návody pro čtenáře Národní knihovny České republiky: Projekt NapNak

(Spoluautoři:  Anna Janíková, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky, Martina Kovářová, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)

Prezentace Plný text Foto přednášejícího / Picture

Tůmová Štěpánka

iBRARY: Studentský projekt pro Knihovnu Petra Bezruče v Opavě

(Spoluautoři:  Adam Uvíra, Kamil Škop, Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav informatiky - Oddělení informační vědy, Karolína Olšanská, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví)

Prezentace Foto / Picture Poster

Váňová Miloslava

Žitňanská Mária

NISPEZ → NISPEZ II: Šesť rokov priamej informačnej podpory pre slovenskú vedu

(Spoluautoři:  Ján Turňa, Michal Sliacky / Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava, Slovenská republika )

Plný text Prezentace Foto přednášejícího / Picture


Organizátoři

Albertina icome Praha
VŠE

Hlavní sponzor

Albertina icome Praha & Albertina icome Bratislava

Mediální a technologičtí partneři

Ikaros
INCAD
Inflow
Microsoft Czech Republic
ProInflow

banner