IN logo

Program konference

23. května
10:00 - 11:00 Registrace účastníků
11:00 - 13:00 Zahájení konference
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha
Slavnostní zahájení
Jaroslava Durčáková, rektorka Vysoké školy ekonomické, Praha
Rostoucí význam marketingu knihovních zdrojů a služeb
Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA
Technické, organizační a ekonomické aspekty virtuálních knihoven a informačních serverů.
Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Zpráva o stavu "informační unie" v roce 2000
a navíc Pohádka o třech knihovnících a kouzelníkovi Albertovi
Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha
Management znalostí v éře elektronického obchodu
Petr Kozák, PriceWaterhouseCoopers, Praha
14:30 - 18:00 Trendy a technologie
Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online, Praha
eLINKy na eDOKUMENTY - "to pravé jahodové"
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie
Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha
Nové pojetí koncových stanic - Plug & Work. SunRay - Architektura HotDesk
Pavel Dvořáček, Sun Microsystems, Praha
AiP*Safe a AiP*NetVik - systémy pro správu a dodávky dokumentů
Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha
METAKNIHOVNA - virtuální multimediální knihovna bez hranic
Václava Smitková, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň
Rešeršní systém Tornádo
Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun
Registrace a zpřístupňování elektronických zdrojů publikovaných v síti Internet
Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR, Praha
Může vyhledávací systém umět česky? Excalibur Retrieval Ware
Pavel Kocourek, Incad s.r.o., Praha
Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR
Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Integrovaný systém pro zpracování agendy vědy a výzkumu pomocí Internetu
Libor Straka, DERS s.r.o., Hradec Králové
24. května dopoledne
8:30 - 12:00 Informační zdroje pro přírodní vědy a techniku
Svatopluk Rieger, Informační centrum Univerzity Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc
Sál A
Jak "přinutit" uživatele k využívání elektronických informačních zdrojů
Ludmila Tichá, Fakulta strojní, České vysoké učení technické, Praha
Ovid Openlinks Toolkit - integrace databází Ovid s "neovidovskými" plnými texty
Linda Empringham, Ovid Technologies, Amsterdam, Holandsko
PowerPortals a nástroje WebTop - zapojme web do práce
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie
Propojování je snadné a cenově výhodné
Christine Stohn, SilverPlatter Information, Berlín, SRN
Vědeckotechnické informace v TŽ, a.s. Třinec
Gustav Chwistek, TŽ, a.s., Třinec
Boris Škandera, Informetal, Dobrá u Frýdku-Místku
Možnosti plošné licence databáze INSPEC
Eva Dimmock, IEE, Velká Británie
Nová událost: konzorcium BIOSIS v České republice
Richard Savory, BIOSIS / Thompson Henry, Velká Británie
Ei Village: unikátní online komunita pro inženýrství, výpočetní techniku, papírenský průmysl, petrochemický průmysl, patenty a standardy
Nick Turner, Engineering Information, Velká Británie
8:30 - 10:30 Digitální zpřístupnění vzácných dokumentů
Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha
Sál B
Komprese bitonálního obrazu: současné trendy
Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha
Memoriae mundi series Bohemica
Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun
Metodologický přístup k elektronicko-digitálnímu zpracování rukopisů
Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha
Využití grafických formátů JPEG a DjVu v digitalizaci
Filip Vojtášek, Ikaros, Praha
Hybridní technologie reformátování knihovních fondů
Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR, Praha
11:00 - 12:30 Informační zdroje pro společenské a humanitní obory
Věra Jiráková, Albertina icome Praha s.r.o., Praha
Sál B
Renomované informační zdroje pro oblast společenských a humanitních věd od Bell & Howell Information and Learning
Rebecca Larkin, Bell & Howell Information and Learning, Velká Británie
WILSONWEB a WILSONDISC - přínos společnosti H.W.Wilson společenským a humanitním vědám
Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company Inc., New York, USA
Integrovaný přístup k informačním zdrojům pro společenské a humanitní obory od Ovid Technologies
Linda Empringham, Ovid Technologies, Amsterdam, Holandsko
Cenové modely - co vytváří "dobrou cenu" za elektronické informační produkty?
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie
24. května odpoledne
13:30 - 17:30 Knihovní informační systémy a automatizace knihoven
Beáta Sedláčková, Slezská univerzita Opava
Sál A
Knihovny elektronické versus knihovny kamenné
Rudolf Vlasák, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha
Knižnično-informačné systémy internetovej éry
Štefan Kimlička, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Přehled online katalogů českých veřejných i odborných knihoven na internetu
Aleš Brožek, Státní vědecká knihovna, Ústí nad Labem
Ivo Brožek, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
Vize Int*netu a jejich odraz v informačních institucích a knihovnách
Pavel Kocourek, Incad s.r.o., Praha
OPAC knihoven a soubory národních autorit, aneb jak se promítají zveřejněné soubory autorit do katalogů českých knihoven.
Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha
Současné trendy v oblasti elektronické ochrany knihovních fondů a příspěvek firmy DIALOC k automatizaci knihoven
Ladislav Antl, AC Systems s.r.o., Praha
Nové trendy vo využívaní systému CDS/ISIS
Danica Zendulková, Centrum VTI SR, Bratislava, Slovenská republika
K některým aspektům kooperace knihoven
Nadežda Andrejčíková, Comostron Systems s.r.o., Břeclav
Ex Libris a ALEPH -- informace o společnosti a produktu
Ori Ainy, ExLibris, Izrael
Knihovnický systém LIBRA III jako propojení s informační dálnicí
Göran Hultén, Axiell, Švédsko
KP-win 1.0 - automatizovaný knihovnický systém
Petr Štefan, KP-Sys spol. s r.o., Sezemice
Novinky firmy LANius
Jiří Šilha, LANius, s.r.o., Tábor
13:00 - 17:00 Informační zdroje pro obchod a ekonomii
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha
Sál B
Profesionální informační služby zvyšují úroveň manažerské kultury v českých podnicích: projekt Informačního střediska rozvoje managementu
Petra Jedličková, Národní vzdělávací fond, Praha
"Přechytračte" konkurenci! Virtuální publikování právě dospívá.
Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie
Global business intelligence na internetu
Catherine Sealey, The Economist Intelligence Unit, Velká Británie
Priemyselnoprávna ochrana a využitie databáz pri tvorbe ochrannej známky
Mária Šujanová, Slovnaft a.s., Bratislava, Slovenská republika
Kvalitní, aktuální a kompletní informace ve oblasti obchodu a ekonomiky dostupné prostřednictvím Bell & Howell Information and Learning
Rebecca Larkin, Bell & Howell Information and Learning, Velká Británie
Podnikový informační portál
Dan Elbl, Oracle Czech, Praha
E-commerce - "Net Economy"
Zdeněk Pilz, Sun Microsystems, Praha
Zpracování a poskytování interních informačních zdrojů a dokumentů
Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha
20:00 - 22:00 Infomejdan 2000 - recepce v Klementinu
spolupořadatelem večera je Národní knihovna ČR
Vyhlášení výsledků ankety o Ceny INFORUM 2000
Organizační výbor Inforum 2000
25. května dopoledne
8:30 - 12:00 My a Evropská unie
Jitka Hradilová, Univerzita Karlova, Praha
Sál A
Komunikační strategie v evropských záležitostech před vstupem České republiky do Evropské unie
Marie Chatardová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
Zdroje informací o Evropské unii na českém Webu - server Euroskop
Libor Boháč, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha
KnowEurope - Evropa v kontextu
Tom Jackson, Bell+Howell Information & Learning, Velká Británie
Tezaurus EUROVOC: aktuální stav a možnosti využití v České republice
Josef Schwarz, Parlamentní knihovna, Praha
Pátý rámcový program mezinárodní spolupráce a národní informační síť
Eva Hillerová, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha
Právní úprava ochrany databází v návrhu autorského zákona
Dagmar Hartmanová, Ochranný svaz autorský, Praha
8:30 - 12:30 Informační zdroje pro biomedicínu a farmakologii
Milan Špála, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Sál B
Podpora kontinuálního vzdělávání knihovníků a uživatelů lékařských informací v ČR
Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha
Eva Lesenková, IPVZ, Praha
Jarmila Potomková, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Internet ve Středisku vědeckých informací (Metodika určení místa Internetu v SVI)
Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
Využití informačních technologií studenty LF UP v Olomouci. Pohled vědecky pracujících studentů
Radim Líčeník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Postavení a role knihovníka při evidenci a hodnocení publikační činnosti - Užívání a zneužití bibliometrických ukazatelů
Milan Špála, Alena Malečková, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Veřejné zdravotnictví a informační superdálnice
Jarmila Potomková, Ivan Gladkij, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Eva Lesenková, IPVZ, Praha
Budování kolekcí: jak vybudovat vaši kolekci lékařských databází SilverPlatter
Christine Stohn, SilverPlatter Information, Berlín, SRN
MEDLIN. Virtuální znalostní systém (VZS) vybraných knihoven rezortu zdravotnictví
Libor Stejskal, MEDICON - IKEM, Praha
Nejnovější klinické informační produkty od Ovid Technologies - integrovaný přístup k databázím, časopisům, zdrojům o EBM a referenčním textům
Linda Empringham, Ovid Technologies, Amsterdam, Holandsko
Informační zdroje pro evidence based medicine v IKEM
Adéla Baková, Institut klinické a expreimentální medicíny, Praha
Diskuse
25. května odpoledne
13:30 - 16:00 Společné zasedání - závěr konference
Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Jak dopadla účast knihoven v akci Březen - měsíc Internetu 2000
Jaroslav Winter, BMI, Praha
Vít Richter, Národní knihovna ČR, Praha
DISKUSNÍ inFÓRUM: Knihovny a veřejnost v 21. století
Úloha knihoven ve výchově veřejnosti k využívání Internetu a dalších elektronických zdrojů v práci, vzdělávání a zábavě.
moderátor: Zbyšek Bahenský, Sdružení pro informační společnost, Praha
účastníci:
Rostislav Hladký, ředitel Informačního centra Univerzity Palackého, Olomouc
Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny Ústí nad Orlicí
Richard Kaucký, ředitel Software602 a.s., člen představenstva Sdružení pro informační společnost (SPIS)
Vladimír Mlynář, poslanec PS Parlamentu ČR
Vít Richter, náměstek ředitele Národní knihovny ČR, předseda Ústřední knihovnické rady a předseda Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Doprovodné akce
23. až 25. Května - MINIVÝSTAVA INFORUM 2000
Otevřeno v průběhu konference. Výstava ve foyer Nové auly VŠE
26. května - WORKSHOP
9:00 - 12:00 Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán!
Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA
13:00 - 16:00 OPAKOVÁNÍ - Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán!
Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA

 (c) 2000 Albertina icome Praha s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno23.06.2000