Sekce

Zahájení konference

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 10.30 - 13.00, Vencovského aula

Zahájení konference

Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Pokusy o inovaci v odborné komunikaci

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Perspektivy a vize knihovnictví a informační vědy

Autor: David Bawden, City University London, Velká Británie

Měření hodnoty odborných článků a změny ve zvyklostech jejich využívání

Autor: Carol Tenopir, University of Tennessee, USA

Obsah na míru

Koordinátor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.25, Vencovského aula

Dívej se, poslouchej - jak vyhledávat multimediální informace

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Pusťte uživatele/zákazníky do knihoven

Autor: Zuzana Helinsky, Zh Consulting, Švédsko

WorldCat.org - brána k informacím z knihoven z celého světa

Autor: Vivien Cook, OCLC EMEA, Nizozemsko

Sémantické vyhledávání je blíže?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ontológie v pamäťových inštitúciách. Vízia alebo realita.

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Zapojte své uživatele

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze

Trendy a novinky ve využívání informací

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.30 - 12.10, Vencovského aula

Dva roky s elektronickými knihami vydavatelství Springer

Autor: Focko Robbert van Berckelaer, Springer, Německo

Elektronické časopisy, knihy a sbírky digitalizovaných informací pro akademické knihovny

Autor: Paul Fertl, GALE - A Cengage Learning Company, Německo

Novinky v eLibrary od společnosti Walter de Gruyter

Autor: Martina Naekel, Walter de Gruyter, Německo

ebrary - získejte další zkušenosti s elektronickými knihami

Autor: Romy Beard, ebrary, USA

Oxford Online a Oxford Journals - obsah s hodnotou

Autor: Wolfgang Steinmetz, Oxford University Press, Velká Británie

Novinky vydavatelství Knovel

Autor: Barbara Dixee, Knovel, USA

Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Autor: Ján Turňa, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Spoluautoři:

Daniela Birová, Mária Žitňanská, Oleg Cvik, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Hodnota elektronických informací od Elsevieru

Autor: Alberto Rodriguez-Zapata, Elsevier, Nizozemsko

Řízení informací a možnosti využití elektronických informačních zdrojů ve firmách

Koordinátor: Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.45 - 12.25, Posluchárna D

Znalostní technologie - teorie vs. praxe

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Firma vybudovaná kolem znalostní báze

Autor: Martin Mrazek, Semanta, Praha

Spoluautoři:

Peter Hora, Semanta, Praha

Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU

Autor: József Áts, Eötvös Loránd University, Maďarsko

ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů

Autor: Karen McKeown, ProQuest, Velká Británie

Jak informační zdroje pomáhají v době krize?

Autor: Petr Dudek, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp

Autor: Tomáš Oupický, ComAp s.r.o., Praha

Publikování naruby - Open Access

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 16.20, Vencovského aula

Fenomén „Open Access“ – iniciativy, význam, přínosy

Autor: Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě - Ústav informatiky

Jak efektivně využít Open Access modelu a jak přispět k jeho rozvoji?

Autor: Zuzanna Wiorogórska, University of Warsaw Library, Polsko

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze

Autor: Radim Chvála, Akademie múzických umění v Praze

Spoluautoři:

Iva Horová, Akademie múzických umění v Praze - knihovna

Licence Creative Commons a jejich česká verze

Autor: Lukáš Gruber, Národní knihovna České republiky, Praha

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Autor: Hana Pessrová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Spoluautoři:

Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Jak měřit kvalitu časopisů typu Open Access?

Autor: Aneta Ostrowska, Nicolaus Copernicus University, Polsko

Prezentace posterů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 16.20 - 17.05, Vencovského aula

Oborová brána TECH – jednotný přístup k EIZ nejen pro techniky

Autor: Alena Brůžková, Národní technická knihovna, Praha

Spoluautoři:

Jitka Hladká, Andrea Kučerová, Národní technická knihovna, Praha

Infogram: nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Autor: Eva Dohnálková, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Hana Landová, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum / Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX

Autor: Ondřej Fabián, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Spoluautoři:

Lukáš Budínský, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Hodnocení vědy s využitím citačních rejstříků v Srbsku

Autor: Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Napĺňanie projektu „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“.

Autor: Zuzana Halienová, Slovenská národná knižnica, Martin

Elektronický průvodce informacemi z Evropské unie: příručka pro knihovníky a informační pracovníky

Autor: Jitka Hradilová, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Spoluautoři:

Patrick Overy, Univerzita v Exeteru, Velká Británie

Aplikace klasických a moderních ontologií při tvorbě znalostních bází lékařských algoritmů

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Automatizované ukládaní webových stránek v závislosti na různém výchozím URL

Autor: Ari Pirkola, University of Tampere, Finsko

Spoluautoři:

Tuomas Talvensaari, University of Tampere, Finsko

Kurzy v Univerzitní knihovně Svetozara Markovice na téma evaulace vědecké práce

Autor: Aleksandra Popovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Stela Filipi-Matutinovic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

INFOMEJDAN

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 19.30 - 22.30, Rajská budova, Vysoká škola ekonomická

Evaluace a elektronické informační zdroje

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 13.30 - 17.05, Posluchárna D

Jak zhodnotit statistická data o využívání odborných informací

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Evaluace vědeckého výkonu založená na citačních statistikách čili Infarkt Faktor – dobrý sluha, ale zlý pán

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Hodnocení výzkumu, vývoje a jeho výsledků v ČR - nástroj při rozhodování v oblasti VaV.

Autor: Martin Matějka, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Jak předcházet problémům při zpracování dedikací ve WOS

Autor: Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Evaluace publikačních aktivit na 1. LF UK v kontextu aktuálního hodnocení vědy dle kritérií Registru informací o výsledcích. Předpoklady, podmínky, výsledky

Autor: Aleš Žák, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Spoluautoři:

Hana Skálová, Jana Patočková, Marek Vecka - Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Mezinárodní spolupráce autorů a editorů na standardizaci vědeckých časopisů. Význam pro rozvoj výzkumu a další kritéria pro hodnocení vědy (na okraj čtyřicátého výročí založení Vancouverské skupiny – ICMJE)

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Autor: Jana Ilavská, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica

Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.30 - 12.30, Vencovského aula

Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny?

Autor: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Dánsko

Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci

Autor: Aaron Maierhofer, RefWorks-COS, Velká Británie

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech

Autor: Ilona Trtíková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Spoluautoři:

Lenka Němečková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené

Autor: Jiří Stodola, Masarykova univerzita - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Brno

E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER

Autor: Richard Burkitt, Serials Solutions, Velká Británie

AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen

Autor: Thomas Fiebig, Bowker, Velká Británie

Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení bX - referenční služba doporučující vědecké zdroje na základě jejich využívání uživateli.

Autor: Jana Matějková, Multidata s.r.o., Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich využívání v elektronickém vzdělávání

Koordinátor: Eva Lesenková, Národní lékařská knihovna, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.45 - 11.35, Posluchárna D

E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě

Autor: Jiří Kratochvíl, Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Brno

Spoluautoři:

Věra Anthová, Masarykova univerzita - Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty, Brno

Informační výuka VŠ studentů a pedagogů

Autor: Jiří Potáček, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Spoluautoři:

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita v Brně - Institut biostatistiky a analýz / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF / Čestmír Štuka, Univerzita Karlova v Praze - Oddělení výpočetní techniky 1. LF / Jan Polášek, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

Pragensia v knihovně a ve škole (Spolupráce MKP a Přírodní školy)

Autor: Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

Bez vyhledávacího pole

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha